Ondersteunend personeel

Afwezigheden

Sabine Vander Haegen - sabine.vander.haegen@sgclier.be

E.H.B.O. en schoolverzekering bij ongevallen

Voor alle vragen i.v.m. gezondheid, ongevalverzekeringen, ...
telefoon 03 491 87 11

Rina Versweyveld - rina.versweyveld@sgclier.be
Ann De Schutter - ann.de.schutter@sgclier.be

Boekhouding

Vragen m.b.t. kostenramingen, schoolrekeningen en deelname aan studiereizen,...

Wim Van Raemdonck - boekhouding@sgclier.be
Carine De Koninck

Boeken en website

Voor alle vragen i.v.m. schoolboeken
Opmerkingen en suggesties over deze website
telefoon 03 491 87 20

Tom Van der Auwermeulen - tom.vanderauwermeulen@sgclier.be

I.C.T. coördinatoren

Peter Crokaerts - peter.crokaerts@sgclier.be
Bram De Bie - bram.de.bie@sgclier.be