Ondersteunend personeel

Afwezigheden

Imke Bergen - imke.bergen@sgclier.be

Boeken en website

Voor alle vragen i.v.m. schoolboeken
Opmerkingen en suggesties over deze website
telefoon 03 491 87 20

Tom Van der Auwermeulen - tom.vanderauwermeulen@sgclier.be

Boekhouding

Vragen m.b.t. kostenramingen, schoolrekeningen en deelname aan studiereizen,...

Wim Van Raemdonck - boekhouding@sgclier.be
Carine De Koninck

Drukwerk en logistiek

Geert Seyen - geert.seyen@sgclier.be

E.H.B.O. en schoolverzekering bij ongevallen

Voor alle vragen i.v.m. gezondheid, ongevalverzekeringen, ...
telefoon 03 491 87 11

Rina Versweyveld - rina.versweyveld@sgclier.be
Ann De Schutter - ann.de.schutter@sgclier.be

I.C.T. coördinatoren

Peter Crokaerts - peter.crokaerts@sgclier.be
Bram De Bie - bram.debie@sgclier.be

Inschrijvingen en afspraken directie

Sabine Vander Haegen - sabine.vanderhaegen@sgclier.be

Voor alle vragen i.v.m. inschrijvingen of om een afspraak te maken met de directie
telefoon 03 491 87 10

Personeelszaken

Heidi Heirweg - heidi.heirweg@sgclier.be
telefoon 03 491 87 01

Preventieadviseur

Jeroen Janssen - jeroen.janssen@sgclier.be