Praktisch

We vergaderen een zestal keren per schooljaar, telkens op maandagavond van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur. De ouderraad van de basisschool en het middelbaar vormen één groep. Daarom worden de meeste vergaderingen gezamenlijk gestart. Daarna wordt apart vergaderd, met de specifieke onderwerpen voor elke school.

Bestuur

Elke Cuypers
voorzitter

Jolien Mertens
ondervoorzitter BaO

Anja De Wit
ondervoorzitter SO

An Vervoort
secretaris

Christel Ravert
penningmeester

Ouderraad

In het Sint-Gummaruscollege is een ouderraad met ouders van leerlingen uit het basis en secundair onderwijs actief. De ouderraad werkt op een opbouwende wijze mee aan de verbetering van de onderwijs- en vormingsopdracht van de school voor alle leerlingen. Zo willen we SAMEN - GEËNGAGEERD en CONSTRUCTIEF school maken.

In ons logo maken we duidelijk waar we voor kiezen. We willen een meerwaarde zijn voor de school, vandaar de ‘plus’.

  • We geven positieve ondersteuning bij het schoolgebeuren
  • Wij horen er bij, samen kunnen we meer!
  • We willen ons engageren om op verschillende vlakken met de school samen te werken.
  • We kiezen voor een constructieve dialoog.

De werking van de ouderraad steunt op 2 pijlers: meedenken en meedoen.

  • Door mee te denken, zoeken we samen antwoorden op vragen rond het schoolgebeuren en geven we aandachtspunten aan vanuit onze bekommernis voor het optimale leer- en leefmilieu voor onze kinderen, ...
  • Door mee te doen, ondersteunen en organiseren we diverse activiteiten op school: om geld in het laatje te brengen, maar zeker ook om de sfeer te bevorderen, praktische ondersteuning te bieden bij initiatieven van de school, …