Wat breng je mee?

  • je identiteitskaart (of een ander document dat het rijksregisternummer vermeldt)
  • BASO-fiche
  • het getuigschrift Basisonderwijs (voor leerlingen die het basisonderwijs verlaten)
  • het oriënteringsattest van 30/06/2019 (voor leerlingen S.O. als het niet vermeld is op het rapport)
  • het schoolrapport 2018-2019 (toestand op 30/06/2019)

Inschrijvingen

voor inschrijvingen in het huidige schooljaar neem je contact op met de directie.

Schooljaar 2019-2020

Voorrangsrecht

De broers en zussen van onze huidige leerlingen en kinderen van personeel kunnen gebruikmaken van het voorrangsrecht. Zij kunnen voor volgend schooljaar inschrijven van 21 februari tot en met 15 maart 2019 tijdens de openingsuren van de school.

Inschrijvingen

Inschrijven kan op de opendeurdag op zaterdag 16 maart 2019 tussen 10.00 en 17.00 uur.

Inschrijven kan na de opendeurdag steeds tijdens de openingsuren van de school of op afspraak.

Inschrijven kan ook tijdens de extra infonamiddagen op woensdag 20 maart 2019 en woensdag 24 april 2019 tussen 13.00 en 17.00 uur.

Wat je moet meebrengen, staat rechts hiernaast.