Wat breng je mee?

  • je identiteitskaart (of een ander document dat het rijksregisternummer vermeldt)
  • BASO-fiche
  • het getuigschrift Basisonderwijs (voor leerlingen die het basisonderwijs verlaten)
  • het oriënteringsattest van 30/06/2018 (voor leerlingen S.O. als het niet vermeld is op het rapport)
  • het schoolrapport 2017-2018 (toestand op 30/06/2018)

Inschrijvingen

voor inschrijvingen in het huidige schooljaar neem je contact op met de directie.

Schooljaar 2018-2019

Inschrijvingen

Inschrijven kan nog steeds tijdens de openingsuren van de school of op afspraak.

Wat je moet meebrengen, staat rechts hiernaast.