Wat breng je mee?

  • je identiteitskaart (of een ander document dat het rijksregisternummer vermeldt)

Indien in bezit:

  • BASO-fiche

Binnenbrengen voor 2 juli:

  • het getuigschrift Basisonderwijs (voor leerlingen die het basisonderwijs verlaten)
  • het oriënteringsattest van 30/06/2018 (voor leerlingen S.O. als het niet vermeld is op het rapport)
  • het schoolrapport 2017-2018 (toestand op 30/06/2018)

Inschrijvingen

voor inschrijvingen in het huidige schooljaar neem je contact op met de directie.

Schooljaar 2018-2019

Voorrangsrecht

De broers en zussen van onze huidige leerlingen en kinderen van personeel kunnen gebruikmaken van het voorrangsrecht. Zij kunnen voor volgend schooljaar inschrijven van 26 februari tot en met 8 maart 2018 tijdens de openingsuren van de school.

Inschrijvingen

Inschrijven kan op de opendeurdag op zaterdag 10 maart 2018 tussen 10.00 en 17.00 uur.

Inschrijven kan tijdens de extra infonamiddagen op woensdag 14 maart 2018 en woensdag 25 april 2018 tussen 13.00 en 17.00 uur.

Wat je moet meebrengen, staat rechts hiernaast.