Documenten

Het volledige EOP-document van het Sint-Gummaruscollege kan je hier downloaden.

Opvoedingsproject PDF

Opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject is in de christelijke traditie gebaseerd op “graag zien en graag gezien worden”. Als bondgenoten willen we samen met jou, je ouders en heel ons team zorg dragen voor jouw leren en inspelen op jouw talenten en mogelijkheden, maar ook op jouw specifieke noden en behoeften. Daarbij willen we aandacht hebben voor de totale ontwikkeling, zowel persoonlijk als op het vlak van samenleven. Je eigen sterktes en zwaktes leren kennen en ermee leren omgaan is een belangrijke competentie, ook in je latere leven. Samen met je ouders willen we je “grootbrengen”, letterlijk “groter en sterker brengen” dan waar je nu staat.

Ons eigen opvoedingsproject sluit aan bij de “Opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs” en legt eigen accenten vanuit de inspiratie van het “Referentiekader voor een opvoedingsproject van onze overkoepelende Inrichtende Macht KOBA vzw (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen)”.