Plagen stopt waar pesten begint...

Plagen

is onbezonnen, is van korte duur

gebeurt tussen gelijken

is meestal te verdragen of zelfs plezant

maar kan ook kwetsend en zelfs agressief zijn

Pesten

gebeurt berekend

is systematisch en langdurig

is een ongelijke strijd

is negatief en kwetsend bedoeld

Vriendschap en pesten

Vrienden

Vrienden zijn er in allerlei soorten. Geen enkele vriendschap is dezelfde. Vriendschap is leuk, maar met vrienden kan het ook wel eens botsen. Nieuwe vrienden maken gaat voor de één vanzelf, voor de ander is het moeilijk. Zonder vrienden bij wie ze zich goed voelen en die hen respecteren kunnen leerlingen zich eenzaam voelen.

Een gesprek met één van de leerlingbegeleiders kan deugd doen als leerlingen worstelen met een gevoel van eenzaamheid of als ze vragen hebben rond vriendschap. Een vraag kan ook via een mailtje aan de leerlingbegeleiders.

Pesten

Pesterijen kan je niet goedpraten, je kan ze hoogstens begrijpen. Ze druisen in tegen al het waardevolle dat we kinderen proberen mee te geven. Toch komt het vaak voor. Als school willen wij kiezen voor een herstelgerichte aanpak bij conflicten. Hierbij leggen we de nadruk op het herstellen van de aangerichte ‘schade’ (leed, sociale onrust,...) en proberen we leerlingen aan te zetten hierin hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Voor verder vragen of contact kan je terecht bij de leerlingencoach of bij iemand van de AAP-werkgroep.