Verdriet

Jongeren leven in een snelle wereld. Het leven gaat in een razend tempo door. Ook wanneer er verdriet is, wordt er vaak van jongeren verwacht dat ze snel de draad weer oppakken alsof er niets gebeurd is bv. na een overlijden, na een echtscheiding, bij ziekte van een familielid,...

Enerzijds is het belangrijk dat het schoolleven verder kan gaan, anderzijds hebben jongeren ook behoefte om op zo’n moment te mogen stil staan bij wat er allemaal gebeurt. Verdriet verdient immers tijd, warmte, erkenning, een luisterend oor,...

Voor ondersteuning hierbij kunnen leerlingen terecht bij de leerlingbegeleiders (Elisabeth Willems en Ingrid Bertrand).