Multiculturele dag

Elk jaar organiseren de derdejaars klassen de Multiculturele Dag. Ze bereiden per klasgroep een gerecht uit een ander land, eventueel bijgestaan door familieleden van klasgenoten met roots in dat land. Deze gerechten worden te koop aangeboden aan de rest van de school, op een tot multiculturele markt omgetoverde speelplaats. Leerlingen kunnen het beste van zichzelf geven op djembés of kennis maken met het aanbod van de Wereldwinkel. De opbrengst gaat steeds naar kleinschalige projecten in het buitenland, die jongeren ondersteunen in huisvesting, studies en beroepskeuze. Onze derdejaars maken via een presentatie kennis met leeftijdsgenoten in een deel van de wereld waar alles net iets minder vanzelfsprekend gaat.