Het vierde jaar

Hieronder een overzicht van de verschillende vakken in het vierde jaar:

GL Grieks-Latijn | LW Latijn-wetenschappen | LM Latijn-moderne talen | MT Moderne talen

HW Humane Wetenschappen | HW wis Humane Wetenschappen - wiskunde

NAT STEM Natuurwetenschappen STEM | NAT Natuurwetenschappen

EW Economische wetenschappen | BW Bedrijfswetenschappen

TAAL EN CULTUUR MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN WETENSCHAPPEN EN STEM ECONOMIE EN ORGANISATIE
GL LW LM MT HW HW
wis
NAT
STEM
NAT EW BW
Aardrijkskunde 111111111 1
Biologie1**1**1** 1 1** 1** 2** 2** 1 1
Chemie 1 2 1111 2 2 1 1
Communicatiewetenschappen 2    
Duits 11 2 2      111
Economie       5* 6
Engels 22 3 422222 3
Frans 33 4 5 44444 3
Fysica 1 2 1111 2 2 1 1
Filosofie 2 2    
Geschiedenis 222222222 1
Godsdienst 2222222222
Grieks 4  
Informatica                 2
Kunstbeschouwing         2 2
Latijn 4 55  
Lichamelijke opvoeding 2222222222
Muziek 1 11  11
Nederlands 4444444444
Ondersteuning stamvakken 2
Sociologie en psychologie 3 3  
STEMvakken 4***  
Wiskunde 5 55 4 4 55 55 4
Aantal wekelijkse lesuren 33 3233 3232 33 323232 32

* met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Frans te volgen)

** met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Engels te volgen)

*** geïntegreerde projecten & software ontwikkelingsproject