Het vierde jaar

Hieronder een overzicht van de verschillende vakken in het vierde jaar:

GL wis Grieks-Latijn Wiskunde | GL Grieks-Latijn | LW Latijn-Wiskunde | LM Latijn-Moderne talen

EW Economie-Wiskunde | EM Economie-Moderne talen

HW wis Humane Wetenschappen Wiskunde| HW Humane Wetenschappen

WE Wetenschappen | WE-STEM Wetenschappen-STEM |OI Ondernemen en IT

GL
wis
GLLWLMEWEMHW
wis
HWWEWE-
STEM
OI
Aardrijkskunde 11111111111
Bedrijfseconomie 6
Biologie 1**1**1**1**111**1**2**2**
Chemie 1121111122
Cultuurwetenschappen 22
Duits 11111211111
Economie 14*4* 1
Engels 22222222222
Frans 33344444444
Fysica 1121111122
Gedragswetenschappen 33
Geschiedenis 22222222221
Godsdienst 22222222222
Grieks 44
Informatica 111111113
Latijn 4455
Lichamelijke opvoeding 22222222222
Muzikale opvoeding 11111
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 44444444444
Plastische opvoeding
"STEM"-vakken 4***
Wiskunde 53+153+153+153+1554
Aantal wekelijkse lesuren 3333333232323332323332

* met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Frans te volgen)

** met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Engels te volgen)

*** programmeren, wiskunde, technisch tekenen en 3D-ontwerp