Wat na het middelbaar?

Een goede studiekeuze is erg belangrijk, niet alleen tussen de verschillende graden, maar ook naar het hoger onderwijs. Daarom heeft onze school een eigen stappenproces uitgewerkt om onze leerlingen te ondersteunen bij het maken van een gefundeerde keuze.

Dit proces wordt door de klassenleraar i.s.m. met het VCLB op gang getrokken in de loop van het eerste trimester van het zesde jaar met enkele brochures. De leerlingen kunnen dan ook facultatief deelnemen aan “Start to Study”, een informatieavond georganiseerd door de associatie KU Leuven.

Reeds vele jaren organiseert onze school i.s.m. de andere Lierse scholen de monitorennamiddag (SOHO), waar verschillende hogescholen en universiteiten zich komen voorstellen en onze leerlingen op een heel laagdrempelige manier kunnen kennismaken met het hoger onderwijs. Oud-leerlingen die het tweede of het derde jaar hoger onderwijs volgen, komen ieder jaar op de oud-leerlingenavond hun studierichting voorstellen aan geïnteresseerde leerlingen van het vijfde en het zesde jaar. Beter dan wie ook weten zij wat het betekent succesvol hoger onderwijs volgen na het college.

De leerlingen krijgen bovendien in het zesde jaar de kans om een opleidingsonderdeel – uit een door ons afgesproken aanbod – te volgen aan hogescholen, daar examen af te leggen en zo zelfs de eerste credits te verwerven. Voor velen is dit een heel positieve eerste ervaring met het hoger onderwijs!

Daarnaast wil onze school via o.a. het elektronisch leerplatform SmartSchool actuele informatie aanbieden (zelftests, brochures, links,…) en wordt een infotheek ingericht waar leerlingen kunnen langskomen om brochures te raadplegen en toelichting te vragen. Een eigen ondersteuningstraject voor het toelatingsexamen arts en tandarts, naast ondersteuning door de leerkrachten wiskunde bij de ijkingstoets voor ingenieursrichtingen mogen daarbij ook niet ontbreken.