Humane wetenschappen

Een ASO richting met een speciefieke invalshoek

De vakken in het basisgedeelte van humane wetenschappen zijn gelijklopend met alle andere ASO-richtingen op onze school en ze bereiden voor op professionele of academische bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

Toch wordt in het fundamenteel gedeelte een eigen accent gelegd op cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. Ben jij iemand die interesse heeft in de gedragingen van “de mens”? Hou jij van psychologie, cultuur, ontdekken van andere culturen? Dan is “humane wetenschappen” misschien jouw studierichting.

De tweede graad

In de eerste graad heb je een brede vorming gekregen waarin je stilaan je eigen interessevelden hebt kunnen ontdekken: wetenschappen, economie, klassieke talen, wiskunde, handel of humane wetenschappen… Hierop kan je je baseren voor de keuze van een studierichting in de tweede graad.

De opleiding wordt specifieker, de leerstof neemt toe en je zal zelfstandiger moeten (leren) werken. Als school willen we je daarbij helpen. Een leerstijl en motivatietest, waarbij je een persoonlijk feedbackrapport krijgt over je sterktes en zwaktes, een aanbod van een cursus “leren leren” om je aanpak te ondersteunen… het zijn allemaal hulpmiddelen om je inzet en potentieel nog beter te laten renderen.

Een multiculturele dag, reizen naar Londen en Normandië-Bretagne, internationale projecten, de theaterspeeldag, enz. … zijn vele uitdagingen om ook andere talenten in jezelf te ontdekken en je leven meer en meer zelf in handen te nemen. Voor wie extra uitdaging nodig heeft of juist méér oefening wil in vreemde talen, is er ons CLIL-aanbod beschikbaar in elk leerjaar. Wie op een of andere manier op studie-, emotioneel- of relationeel vlak in de knoop raakt, kan een beroep doen op onze leerlingenbegeleiders om samen, in overleg en discreet, de problemen aan te pakken.