Het derde jaar

Hieronder een overzicht van de verschillende vakken in het derde jaar:

GL Grieks-Latijn | LA Latijn | EC Economie | HW Humane Wetenschappen | WE Wetenschappen | HA Handel

GLaGLbLAaLAbECaECbHWaHWbWEWE-STEMHA
Aardrijkskunde 11111111111
Bedrijfseconomie 6
Biologie 1**1**1**1**111**1**2**2**
Chemie 1121111122
Cultuurwetenschappen 22
Duits
Economie 14*4* 1
Engels 22233333333
Frans 33344544444
Fysica 1121111122
Gedragswetenschappen 33
Geschiedenis 2**2**2**2**222**2**2**2**1
Godsdienst 22222222222
Grieks 44
Informatica 111111113
Latijn 4455
Lichamelijke opvoeding 22222222222
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 44444444444
Plastische opvoeding 11111
"STEM"-vakken 4***
Wiskunde 54545454554
Aantal wekelijkse lesuren 3232323232323332323332

* met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Frans te volgen)

** met CLIL aanbod (=keuze om beide vakken in het Engels te volgen)

*** programmeren, wiskunde, technisch tekenen en 3D-ontwerp