Het derde jaar

Hieronder een overzicht van de verschillende vakken in het derde jaar:

GL Grieks-Latijn | LW Latijn-Wiskunde | LM Latijn-Moderne talen

EW Economische wetenschappen| MT Moderne talen

STEM Natuurwetenschappen-STEM | WET Natuurwetenschappen

HW Humane Wetenschappen | HW wis Humane Wetenschappen Wiskunde

BW Bedrijfswetenschappen

GL LW LM EW MT STEM WETHW HW-WIS BW
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Beeld 1 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 1 1 2** 2** 1 1 1
Chemie 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
Communicatiewetenschappen 2   
Duits 1 2
Economie 5*    6
Engels 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Filosofie        1 1 
Frans 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4
Fysica 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
Geschiedenis 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 1
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4 
Informatica          2
Kunstbeschouwing     1 1
Latijn 4 5 5       
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MEAV projectmatig
Nederlands 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
Sociologie & Psychologie     3 3
STEMvakken 4*** 
Wiskunde 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4
Ondersteuning stamvakken       2 1  
Aantal wekelijkse lesuren 3232323232 33 32323232

* met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Frans te volgen)

** met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Engels te volgen)

*** programmeren, wiskunde, technisch tekenen en 3D-ontwerp