Moderne talen en wetenschappen

In Moderne talen en wetenschappen krijgen de leerlingen de kans om op basis van hun talenten, interesses en mogelijkheden 2 verkennende projecten te kiezen. Per semester kiezen zij een project uit volgend aanbod namelijk:

  • economie en organisatie
  • humane wetenschappen
  • wetenschappen
  • moderne vreemde talen

Bovendien krijgen deze leerlingen wekelijks 1u IT en media, 1u verdieping Frans en 1u FLEX*.

*FLEX = verdieping of remediëring van de vakken uit de basisvorming. Ook extra sessies leren leren passen binnen het FLEX-uur.