Toelichting

Naast het gemeenschappelijke gedeelte van 27u kan je volgens eigen interesse kiezen voor een aanvullend pakket van 5 lestijden:

Moderne

Hier krijg je versterking en extra oefeningen voor de basisvakken Nederlands, Frans en wiskunde, die belangrijke fundamenten blijven bij elke latere studiekeuze. We willen in deze richting een stevige basis leggen voor de Moderne Talen. Een eerste kennismaking met het Engels past hierin. Via Taalexpressie willen we ook jouw creatieve kant laten opborrelen.

Latijnse

Met wat kennis van het Latijn, heb je een streepje voor bij het studeren van vreemde talen en wetenschappen: heel wat woorden en uitdrukkingen zijn immers gebaseerd op het Latijn en je zal sneller inzicht krijgen in taalstructuren. Bovendien worden je geheugen en dagelijks studeren extra getraind, wat voor toekomstige studies een belangrijke troef kan zijn.

Stem

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschappen, techniek en technologie, weet je graag hoe iets in elkaar steekt en werkt, dan zal het STEM-pakket je zeker kunnen bekoren. Een goede basiskennis van wiskunde is een pluspunt. Dit aanbod speelt in op onze steeds evoluerende maatschappij en arbeidsmarkt, waar er een grote nood is aan technisch en wetenschappelijk geschoolde mensen.

Het eerste jaar

In onze school bieden we in het eerste jaar drie opties aan:

ModerneLatijnStem
Aardrijkskunde 222
Frans 444
Geschiedenis 111
Godsdienst 222
Lichamelijke Opvoeding 222
Muzikale Opvoeding 111
Natuurwetenschappen 2*2*2*
Nederlands 555
Plastische Opvoeding 222
Techniek 222
Wiskunde 444
272727
Engels 1****
Frans 1
Geschiedenis 1
Klassieke Studiën 5
"Stem"-vakken 5
(Taal)expressie 1
Wiskunde 1
555
Aantal wekelijkse lesuren323232

* Ook beschikbaar met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Frans te volgen)

** Vrij aanbod workshop Engels