Leerlingen hebben de keuze uit de opties Klassieke talen, STEM of Moderne talen en wetenschappen.

Indien een leerling kiest voor Klassieke talen of STEM, kiest hij/zij een volledig schooljaar voor 1 basisoptie.

Leerlingen die kiezen voor Moderne talen en wetenschappen krijgen de mogelijkheid om in de eerste graad hun interesses te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen. We geven hen namelijk de mogelijkheid om per schooljaar naast de algemene vorming, zelf twee verkennende projecten te kiezen. Zo kunnen zij kiezen uit economie, humane wetenschappen, wetenschappen en moderne vreemde talen. Daarnaast wordt voor deze leerlingen het project ICT (IT en media) een verplichte optie omdat we dit heel belangrijk vinden. Op deze manier krijgen al onze leerlingen de kans om de verschillende domeinen in onze school te verkennen.

Ondertussen hebben de leraars de tijd om het abstractieniveau van hun leerlingen te leren kennen. Op die manier zal het eenvoudiger zijn om een goed onderbouwd studieadvies te geven. Zo zal een leerling die duidelijk praktischer is aangelegd en interesse heeft in economie, het advies ondernemen (Handel) krijgen en kan dan in het tweede jaar deze basisoptie kiezen. De andere leerlingen kiezen in het tweede jaar opnieuw voor twee verkennende projecten (terug keuze uit de 4 mogelijkheden). Aan het einde van de eerste graad kan een leerling hierdoor goed aanvoelen waar zijn of haar interesses liggen. De klassenraad geeft in het advies aan of deze leerling eerder abstract of eerder praktisch is. Vanuit deze brede beeldvorming hopen we op een zo optimaal mogelijke doorstroming na de eerste graad.

Het eerste jaar

In onze school bieden we in het eerste jaar drie opties aan: Moderne talen en wetenschappen (MTW), Klassieke talen (KS) en STEM.

MTWKTSTEM
Aardrijkskunde 222
Engels 111
Frans 333
Geschiedenis 111
Godsdienst 222
Lichamelijke Opvoeding 222
Mens en samenleving 0****0****0****
Muzikale Opvoeding 111
Natuurwetenschappen 22*2**
Nederlands 555
Plastische Opvoeding 222
Techniek 222
Wiskunde 444
272727
FLEX 111
Frans verdieping 1
IT en media 1
Klassieke talen 4
"Stem"-vakken 4
Verkennend project*** 2
555
Aantal wekelijkse lesuren323232

* met CLIL aanbod (= keuze om dit vak in het Frans te volgen)

** met CLIL aanbod (= keuze om dit vak in het Engels te volgen)

*** twee keuzes per schooljaar

**** mens en samenleving vanaf het tweede jaar