Het zesde jaar

Hieronder een overzicht van de verschillende vakken in het zesde jaar:

GL Grieks-Latijn | LM Latijn-Moderne talen | LW Latijn-Wiskunde | EM Economie-Moderne talen | EW Economie-Wiskunde | HW Humane Wetenschappen | MW Moderne talen-Wiskunde | WW Wetenschappen-Wiskunde | ST STEM | AI Accountancy & IT | MO Marketing & ondernemen

GL wisGLLMLWLW semLW wetEM wisEMEWHW wisHWMWWWWWSTAIMO
Aardrijkskunde 1 11111111111 2 2 1▸ 11
Bedrijfseconomie 710
Biologie 111 1 1222▸
Chemie 112 1 1222▸
Cultuurwetenschappen 33
Duits 1 131113311131112
Economie 555
Engels 2 2322233222322223
Esthetica 1*1*1111*1*11*1*111
Filosofie 1 1
Frans 3 3433344344433334
Fysica 112 1 1222▸
Gedragswetenschappen 33
Geschiedenis 2 2222222222222211
Godsdienst 2 2222222222222222
Grieks 4 4
Latijn 444444
Lichamelijke opvoeding 22222222222222222
Natuurwetenschappen 222 22 22 11
Nederlands 44444444444444444
Seminarie 22 2 11122
Sem. Wet. & Maatsch.   2
Seminarie Wiskunde 1 1
STEM modules 3
Toegepaste informatica 5
Wiskunde 3+3 336+2 6 6 33 6 33 6 6+2 6 6+1▸43
Wekelijkse lesuren 3333333333333333333333333333323333

* met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Frans te volgen)

** met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Engels te volgen)