Het zesde jaar

Hieronder een overzicht van de verschillende vakken in het zesde jaar:

GL Grieks-Latijn | LM Latijn-Moderne talen | LW Latijn-Wiskunde | EM Economie-Moderne talen | EW Economie-Wiskunde | HW Humane Wetenschappen | MW Moderne talen-Wiskunde | WW Wetenschappen-Wiskunde | BI Boekhouden-Informatica | HA Handel

GLaGLbLMLWaLWb semLWc wetEMaEMbEWHWaHWbMWWWaWWbBIHA
Aardrijkskunde 1111111111112211
Bedrijfseconomie 710
Biologie 111 1 122
Chemie 112** 1 12**2**
Cultuurwetenschappen 33
Duits 1131113311131112
Economie 555
Engels 2232223322232223
Esthetica 1*1*1111*1*11*1*111
Frans 3343334434443334
Fysica 112 1 122
Gedragswetenschappen 33
Geschiedenis 2222222222222211
Godsdienst 2222222222222222
Grieks 44
Latijn 444444
Lichamelijke opvoeding 2222222222222222
Natuurwetenschappen 222 22 22 11
Nederlands 4444444444444444
Sem. Econ. & Maatsch. 111
Sem. Mens & Maatsch. 22 2 222
Sem. Wet. & Maatsch. 2
Seminarie Filosofie 11
Toegepaste informatica 5
Wiskunde 3+3**336+266436436**6+26**43
Wekelijkse lesuren 33333333333334333334333333333333

* met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Frans te volgen)

** met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Engels te volgen)