Seminarie in het 6de jaar

De ideale kans om kennis te maken met een vak aan de Universiteit of op de Hogeschool, Spaans of sterrenkunde te volgen, te werken aan een eigen project… Creativiteit en zelfstandig werk troef!

De derde graad

Oefenen in de verschillende onderzoekscompetenties, je eigen interesses uitdiepen in de vrije ruimte, het leren verwerken van grotere gehelen, je studie-oriëntering naar het hoger onderwijs… allemaal uitdagingen voor de derde graad, waarin zelfstandig(er) werken nog meer aan belang wint.

We willen je stimuleren om je eigen leerproces in handen te nemen zodat je goed voorbereid bent op het hoger onderwijs. Een uitgewerkte leerstijl en motivatietest, waarbij je opnieuw kan reflecteren over je sterktes en zwaktes op het vlak van leren, de mogelijkheid om internationaal te gaan of een zakenvak in een vreemde taal te volgen… het zijn allemaal stappen ter ondersteuning van je verdere persoonlijke ontplooiing.

Onze school biedt een hele waaier aan studierichtingen aan waarin specifieke accenten worden gelegd. Doorheen de vrije ruimte proberen we, ook in samenwerking met externe partners (onder meer uit het hoger onderwijs), je te helpen in je studiekeuze. Ons systeem van klasoverstijgende keuzes voor seminarie in het zesde jaar laat toe dat je kennis kan maken met een ander domein, buiten je studierichting. We willen je als jongvolwassene aanspreken op je verantwoordelijkheid, onder meer bij de organisatie van onze solidariteitsacties, onze Big Band, de leerlingenraad, theaterspeeldag of in de vormgeving van onze studiereizen naar Brussel, Parijs, Barcelona, Berlijn of Italië.

Handel en Boekhouden: 2 TSO richtingen in het college

Als college bieden we reeds méér dan twintig jaar de studierichtingen Handel en Boekhouden Informatica aan in onze school. Voor leerlingen die kiezen voor een combinatie van sterk theoretisch inzicht met een flinke dosis praktijkervaring, zijn deze studierichtingen de basis om nadien in het hoger onderwijs een professionele bachelor aan te vatten. Het gewicht van punten komt ook meer te liggen op het dagelijks werk (40 procent), dan in de ASOrichtingen (30 procent).

Doorheen de ervaring met een minionderneming kunnen leerlingen de inzichten uit de les toepassen in de praktijk. De talencomponent in de richting Handel mag zeker niet onderschat worden. In Boekhouden Informatica is een sterke wiskundige basis nodig om de slaagkansen te vrijwaren.