Toelichting

Klassieke talen:
Latijn en Grieks

Je verdiept je verder in de Latijnse taal en cultuur en krijgt ook de mogelijkheid om er Grieks bij te nemen. Taalkundige aanleg, interesse voor geschiedenis en de bereidheid om met deze vakken dagelijks bezig te zijn, blijven noodzakelijk.

Moderne wetenschappen

Naast Engels, wat in alle tweede jaren als derde taal verder wordt opgestart, maak je kennis met twee nieuwe vakken: SEI en WW. SEI peilt naar de belangstelling voor het sociaal-economische aspect van onze samenleving, terwijl WW je introduceert in de wereld van de wetenschappen. Beide vakken kunnen mede bepalend zijn voor de keuze van een richting in de tweede graad.

STEM

STEM is een logische verderzetting van deze nieuwe studierichting in het eerste jaar. Aansluiten in deze richting zonder vooropleiding is geen evidentie.

Ondernemen

Wie de voorkeur geeft aan een minder zware theoretische vorming en interesse betoont voor administratie en de bedrijfswereld, komt wellicht aan zijn trekken in de optie ondernemen. De moderne talen blijven van groot belang, maar het onderricht erin is vooral gericht op de (commerciële) communicatie. Daarnaast zullen dactylo en later informatica en boekhouden een hoofdrol spelen. Deze richting kan voortgezet worden tot in het zesde jaar en aansluiting geven zowel op de bedrijfswereld als op het hoger onderwijs.

Het tweede jaar

Het tweede jaar bouwt verder op het eerste jaar. We bieden nu vijf basisopties* aan:

Klassieke talenModerne Wet.STEMOndernemen
Grieks-LatijnLatijn
Aardrijkskunde 11111
Dactylo 2
Engels 22222
Frans 44545
Geschiedenis 22222
Godsdienst 22222
Grieks 3
Handel 3
Latijn 45
Lichamelijke opvoeding 22222
Muzikale Opvoeding 11111
Natuurwetenschappen 1*1*1*1*1*
Nederlands 45545
Socio-economische initiatie 22
"Stem"-vakken 6**
Techniek 2222
Wetenschappen 2
Wiskunde 45554
Aantal wekelijkse lesuren3232323232

* Ook beschikbaar met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Frans te volgen)

** programmeren, WW-stem, techniek-stem