Studiebegeleiding

Studeren lukt niet bij iedereen even goed. Tijdens de lessen geven de vakleraren leertips en zetten ze de leerlingen aan tot het opstellen van een degelijke planning. Voor sommige leerlingen is deze basis niet voldoende. Ze blijven het moeilijk vinden hun studiewerk op een efficiënte en effectieve manier aan te pakken. Hiervoor kunnen ze terecht bij één van de leerbegeleiders op onze school.

Vanaf de 2e graad wordt door de leerbegeleiders van iedere leerling een lemo-test afgenomen die peilt naar leerstijl en motivatiekenmerken van de leerling. Het individuele feedbackrapport (ook ter inzage van de ouders) kan een handig werkinstrument zijn voor leerlingen om hun studiemethode te leren kennen en bij te sturen.

Heb je vragen over de leerbegeleiding, de lemo-test of een andere vraag in verband met studeren, stuur dan een mailtje naar Stef De koninck (1ste graad), Els Mampaey (2de en 3de graad).