Leerstoornissen

Leerstoornissen komen vaak voor. Meer dan 5% van de schoolkinderen wordt ermee geconfronteerd. De meest voorkomende leerstoornissen zijn:

  • dyslexie (leesstoornissen)
  • dyscalculie (rekenstoornissen)
  • dysorthografie (schrijfstoornissen)
  • ADD en ADHD (concentratiestoornissen)
  • NLD (niet-verbale leerstoornis)

Bij vermoeden van een leerstoornis raden wij aan om een test te laten doen door een gespecialiseerd centrum of via het CLB. Op basis van een gemotiveerd verslag of attest kunnen wij afspraken maken in verband met sticordi-maatregelen. Sticordi- maatregelen staan voor stimuleren, compenseren, remediëren, dispenseren of differentiëren. De afspraken hierover worden gemaakt tussen de leerling en de leerkrachten en worden gecoördineerd door de leerbegeleider Stef De Koninck.

Kristel Absillis volgt leerlingen op die specifieke onderwijsbehoeften hebben omwille van chronische ziekte of fysieke beperking(en).