Hoogbegaafdheid

Vaak denkt men dat een hoogbegaafde leerling altijd de eerste van de klas is, enorm sociaal vaardig is en probleemloos afstevent op een succesvolle carrière. De realiteit wijst uit dat zo’n model-hoogbegaafde eerder een uitzondering is. Over hoogbegaafdheid bestaan veel clichés (vaak uit onwetendheid), o.a. dat het een 'luxe-probleem' is...

Hoogbegaafden hebben uiteraard een hoog IQ maar ze zijn vooral anders begaafd en hebben op vele vlakken een (mentale) voorsprong op hun leeftijdsgenoten. Ze hebben een zeer kritische ingesteldheid, ze bekijken de wereld vanuit andere invalshoeken, ze zijn zeer creatief in het vinden van oplossingen maar…. ze voelen zich vaak niet begrepen en vinden moeilijk aansluiting bij klasgenoten. Op school vervelen ze zich vaak te pletter. Datgene waar hun interesse naar uitgaat, komt vaak voor hen te weinig aan bod, waardoor hun motivatie daalt. In tegenstelling tot wat net gedacht wordt, gaan ze vaak onderpresteren.

Op onze school willen wij dan ook bijzondere aandacht hebben voor de hoogbegaafde leerlingen. Luc Franquet en Kristel Absillis werken met hen enerzijds aan motivatie o.a. door extra uitdagingen aan te bieden. Daarnaast is ook het leren studeren een aandachtspunt waarrond samen gewerkt wordt. Voor meer info of contact stuur een mailtje naar Kristel Absillis.