Nieuws

Schooljaar 2019-2020

Inschrijvingen

Infobrochure

Fietsstraat

Als één van de eerste straten in Lier wordt de Kanunnik Davidlaan vanaf begin 2019 een fietsstraat. Wij steunen als school Stad Lier met hun positieve campagnes rond mobiliteit in de Stad Lier. Samen werken wij aan een veilige schoolomgeving.

Binnenkort

dinsdag 21 mei 2019

Rondrit Haven van Antwerpen - 2des

vrijdag 24 mei 2019

Rapport 4 - graden 2-3

zaterdag 25 mei 2019

Schoolfeest basisschool Lisperstraat

maandag 27 mei 2019

Oudercontact Semi-internaat
Personeelsvergadering alle graden

volledige kalender

Links


Welkom

Deze website wil het Sint-Gummaruscollege secundair onderwijs aan u voorstellen. Voor informatie over het basisonderwijs bezoekt u de website van onze basisschool.

Het spreekt voor zich dat een website geen volledig of 'levensecht' beeld geeft van de werking van de school: het schoolleven wordt immers gemaakt en beleefd vanuit de wisselwerking tussen leerlingen, leraars en ouders enerzijds en tussen leerlingen onderling anderzijds. We hopen dat kinderen zich kunnen thuisvoelen op het college om er in de letterlijke zin van het woord 'onderwijs te genieten'.

Wij kozen alvast als centrale gedachte van ons opvoedingsproject 'Zorg om leren en leven'. De school wil immers voorbereiden voor het latere 'volle' leven, waarin naast kennis ook vaardigheden en omgaan met verschillen in mens en maatschappij van cruciaal belang zijn.