Juni 2019

1ZASGC loopt samen... Pallieterjogging
2ZO
3MA
4DI
5WO
6DOProefwerken start 5de + 6de jaar
7VRRapport 4 - graad 1
Proefwerken start 3de + 4de jaar
Oud-leerlingenavond afstudeerjaar 1959
8ZA
9ZO
10MAPinkstermaandag (vrijaf)
11DI
12WO
13DOProefwerken start 2de jaar
14VROud-leerlingenavond afstudeerjaar 1999
15ZA
16ZO
17MAProefwerken start 1ste jaar
18DI
19WO
20DO
21VRDeliberaties klassen TSO
Galabal 6dejaars - 21.00 uur (enkel met uitnodiging)
22ZA
23ZO
24MAInhaalproefwerken reeks juni
Deliberaties klassen 1stes-4des (leerlingen vrijaf)
25DIDeliberaties klassen 3des-6des (leerlingen vrijaf)
26WODeliberaties klassen 2des-5des (leerlingen vrijaf)
Proclamatie 6dejaars - deuren 20.00 uur / start stipt 20.30 uur
27DOInleveren boeken Iddink en oudercontacten 15.00-20.00 uur
Klasdag
28VROudercontacten 09.00 -12.00 uur
Personeelsreceptie & nabesprekingen vanaf 12.00 uur
Inleveren documenten en inschrijvingen 13.30-18.00 uur
29ZAInleveren documenten en inschrijvingen 09.30-12.30 uur
30ZO