Maart 2019

1VRRapport 3 - graden 1-2-3
2ZA
3ZO
4MAStart krokusvakantie
5DI
6WO
7DO
8VR
9ZA
10ZO
11MA
12DI
13WO
14DOOudercontact Semi-internaat
Personeelsvergadering graad 1-2-3 - vanaf 16u30
15VR
16ZAOpendeurdag SO 10.00-17.00 uur
Start inschrijvingen 2019-2020
17ZO
18MAOudercontact 5des & 6des - vanaf 18u00
19DIInfoavond studiekeuze 2dejaars
Multiculturele dag - 3dejaars
2-in-1-actie - 5dejaars
20WOExtra inschrijvings- en infonamiddag van 13 tot 17 uur
21DO
22VR
23ZABigbandavond "Superhelden" - start 19u30 - deuren 19u00
24ZO
25MA
26DIProefwerken start 2de jaar
27WOProefwerken start 1ste jaar
28DO
29VRProefwerken start 3de & 4de jaar
Reis Italië - 6dejaars - vertrek 17u30
30ZA
31ZO