Aanbod

Van 15.45 tot 18.00 uur

Vieruurtje

Lichte ontspanning

Leerbegeleiding

Gebruik van pc

Stille ruimte

Oudercontact (3x)

Contact

Ellen Bosmans

03 491 87 17

inge.driesen@sgclier.be

SeMI

Doelen

Tijdelijke ondersteuning van leerlingen en ouders (ziekte, werkdruk, relationele druk)

Opvoedingstaak van school "concretisering" en identiteit realiseren "zorg om leren en leven"

Inspelen op behoeften (zien/oordelen/handelen)

Op korte termijn ondersteunen, op halflange termijn zelfstandigheid bevorderen en integratie

Een positief antwoord geven op vele uitdagingen van deze tijd door structuur te bieden

Afspraken

Dagelijkse aanwezigheid op maandag, dinsdag en donderdag

Schoolreglement van toepassing

Bij afwezigheid: op voorhand verwittigen via e-mail

Engagement ook voor ouders, aanwezigheid contactmomenten, communicatie via agenda

Overleg met studiebegeleiding en klassenleraar

Team

Een team van leerkrachten uit verschillende vakgebieden

Inschrijven

Inschrijven kan via Smartschool.