Aanbod

15.45 tot 17.30 uur

vieruurtje

lichte ontspanning

studiebegeleiding

gebruik van pc

stille ruimte

oudercontact (3x)

Contact

Inge Driesen

03 491 87 17

naschool@sgclier.be

Semi-internaat

Doelen

Tijdelijke ondersteuning van leerlingen en ouders (ziekte, werkdruk, relationele druk)

Opvoedingstaak van school "concretisering" en identiteit realiseren "zorg om leren en leven"

Inspelen op behoeften (zien/oordelen/handelen)

Op korte termijn ondersteunen, op halflange termijn zelfstandigheid bevorderen en integratie

Een positief antwoord geven op vele uitdagingen van deze tijd door structuur te bieden

Afspraken

Dagelijkse aanwezigheid op maandag, dinsdag en donderdag

Schoolreglement van toepassing

Bij afwezigheid: op voorhand verwittigen via e-mail

Engagement ook voor ouders, aanwezigheid contactmomenten, communicatie via agenda

Overleg met studiebegeleiding en klassenleraar

Team

Een team van leerkrachten uit verschillende vakgebieden